English | فارسی

 

SABZ biomedicals
شرکت سلول بافت زیست (سبز)

جداسازی وکشت و ذخیره سازی (Banking) سلولهای بنیادی

سلول های بنیادی در سال های اخیر از داغ ترین مباحث بیولوژی و پزشکی بوده اند و گاه بی گاه صفحات اول خبرگزاری ها را اشغال کرده اند. با وجود تلاش های همه روزه برای کاربرد این سلول ها در درمان بیماری های انسانی، پیشرفت های تکنیکی برای استحصال و نگهداری این سلول ها برای کاربردهای تحقیقاتی و بالینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این سلول ها درمنابع مختلفی قابل استحصال است و از آنجایی که استحصال بعضی از انواع آن اصولا به اعمال مداخله ای تهاجمی نیازمند است، باعث محدودیت در زمینه تهیه این سلول ها می شود. این امر باعث می شود تا فرایندهای جداسازی، کشت و ذخیره سازی اهمیتی مضاعف پیدا کنند. از این رو در کارگاه حاضر ما بر آن هستیم تا روش های ایزولاسیون، کشت و تکثیر و ذخیره سازی بهینه را به مخاطبان آموزش دهیم. سبز به عنوان یکی از شرکت های خصوصی پیشگام در زمینه تحقیقات سلول های بنیادی در کشور، تجربیات گسترده ای دارد که تلاش می نماید تا آن را در قالب این کارگاه ها در اختیار پژوهشگران عزیز قرار دهد.
سرفصل مطالب

تئوري:
•    معرفي اصول، مشخصات و کاربردهاي سلول‌هاي بنيادي
•    اصول کشت سلول
•    آشنايي با اصول کار در آزمايشگاه کشت سلول
•    آشنايي با سلولهاي بنيادي خونساز 
•    انواع روشهاي جداسازي و مروري بر اساس روش MACS 

عملي:
•    تکنيک‌هاي پايه کشت سلول (پاساژ، تعويض محيط، فريز، دفريز و شمارش سلول)
•    جداسازي سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي از بافت چربي
•    جداسازي سلولهاي تک هسته اي خون بند ناف 
•     جداسازي سلولهاي بنيادي خونساز CD34+

لازم به ذکر است که در هر کارگاه بر حسب شرایط ممکن است تغییرات مختصری در این برنامه ایجاد شود.
پیش نیاز

بجز آشنایی با مفاهیم اولیه زیست شناسی سلول (در حد کتابهای زیست شناسی دبیرستان) پیش نیاز دیگری ندارد. 

مخاطبین

آشنایی با این روش می تواند برای کلیه دانشجویان و پژوهشگران در حوزه علوم زیست پزشکی سودمند باشد.


فرم درخواست کارگاه آموزشی

نظر دهید


Feedback