English | فارسی

 

SABZ biomedicals
شرکت سلول بافت زیست (سبز)

جداسازی، کشت و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی

معرفی روش

سلول های بنیادی بالغین سلول های پرتوانی هستند که قادرند به هر نوع رده سلولی تبدیل شوند. مهمترین این سلول ها، سلول های بنیادی مزانشیمی هستند که برای اولین بار از مغز استخوان جدا سازی شدند البته طی سالهای گذشته محققین این سلول ها را از سایر بافت ها مثل بافت چربی نیز جدا سازی وتعیین هویت کرده اند. روش روتین جدا سازی این سلول ها از نمونه مغز استخوان، روش فایکل می باشد که در این روش ابتدا سلول های تک هسته ای به کمک شیب غلظتی فایکل جدا سازی و سپس با استفاده از خصوصیت اتصال به پلاستیک این سلول ها، می توان انها را از سایر سلول های تک هسته ای جدا کرد. سپس برای تایید بنیادی بودن این سلول ها پتانسیل تمایزی آنها به سه رده چربی، استخوان وغضروف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درهنگام نیاز می توان سلول های بنیادی مزانشمی را به صورت هدفمند تحت تأثیر بعضی شرایط فیزیولوژیك یا آزمایشگاهی به سلول های تخصص یافته ی سالم و کارآمد تمایز داده  و این سلول ها را جایگزین سلول های آسیب دیده یا بیمار کرد. استفاده از سلول های بنیادی برای مقاصد واهداف گوناگون در دنیای پزشکی روز به روز بیشتر می شود بطوریکه چشم انداز روشنی را جهت درمان بسیاری از بیماریها از جمله نابینایی، ناباروري، سرطان، ضايعات عضلة قلبی، ضايعات عصبي، سوختگي‌ها و ضايعات پوستي، دیابت و .... ترسیم می کند.  
سرفصل مطالب

تئوری
•    مبانی کشت سلولی
•    آشنایی با سلول‌های بنیادی
•    روش‌های تعیین هویت سلول‌های بنیادی
•    کاربردهای بالینی سلول‌های بنیادی
•    مروری بر وضعیت تحقیقات سلول‌های بنیادی در ایران

عملی:
•    جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان موش
•    جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی
•    تکنیک‌های پایه کشت سلول (پاساژ، تعویض محیط، فریز و دفریز سلول، شمارش سلول و تعیین درصد سلول‌های زنده)
•    تمایز سلول‌های بنیادی به رده استخوانی و رنگ آمیزی Alizarin Red
•    تمایز سلول‌های بنیادی به رده چربی و رنگ آمیزی Oil Red

لازم به ذکر است که در هر کارگاه بر حسب شرایط ممکن است تغییرات مختصری در این برنامه ایجاد شود.
پیش نیاز: 

بجز آشنایی با مفاهیم اولیه زیست شناسی سلول (در حد کتابهای زیست شناسی دبیرستان) پیش نیاز دیگری ندارد. 

مخاطبین

آشنایی با این روش می تواند برای کلیه دانشجویان و پژوهشگران در حوزه علوم زیست پزشکی سودمند باشد.


فرم درخواست کارگاه آموزشی

نظر دهید


Feedback